FN har brug for DIG!

Både FN og dine studiekammerater har brug for at blive hørt i de forskellige instanser her på Universitetet. Det er derfor yderst vigtigt at der sider studentrerepræsentater i de forskelige udvalg, råd og nævn.

Så synes du at det er vigtigt at være arregeneret i dit studie, så har du nu chancen for at bidrage! Lige nu mangler vi nemlig ind til flere studenterrepræsentanter til at tage over for de foregående ved årsskiftet. Men du skal allerede slå til nu, for posterne opstilles nemlig til KU valget, hvor den endelige indvælgelse af studenterrepræsentanter sker.

Dem der er aktuelle lige nu er:

Studienævn for Geovidenskab og Planlægning. 
– Her er der tale om 2 poster der skal besættes af Nature management + 1 suppleant, samt èn post til en studerende fra Climate Change.

Studienævn for Naturressourcer, Miljø og Husdyr
– Her er der tale om èn post til en Husdyrvidenskabsstuderende, samt èn post til en studerende der læser Environmental Science. Her ud over er der en plads som suppleant der kan besættes af en af overnævnte uddannelse, samt Bacheloren i Naturresourcer eller Jordbrugsøkonomi.

Lyder dette spændende kan i kontakte Heidi Mathiessen på khf611@alumni.ku.dk

Tak for opmærksomheden!

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Generalforsamling d. 6 oktober 2017

Nu ringer det ind til FN’s Årlige general forsamling! Vi glæder os helt umenneskeligt meget til at se alle vores dejlige medlemmer til denne fest dag!

Som altid vil der være forplejning (sandwich + øl) til alle fremmødte. Det er også til generalforsamlingen at du som nyt medlem har mulighed for at få udleveret til nye rygsæk.

Det er også til generalforsamlingen at du har mulighed for at stille op til FN’s bestyrelse, studienævn, undervisningsudvalg eller institutråd.
Har du ikke mulighed på dagen, men ønsker at stille op til en af overnævnte, skal ud udfylde en fuldmagt.

Dagsorden for generalforsamlingen 2017

 1. Valg af dirigent
 2. Formalia
  1. Valg af to referenter
  2. Valg af to stemmetællere
  3. Godkendelse af referat fra sidste ordinære generalforsamling
  4. Konstatering, hvorvidt generalforsamlingen er lovligt indkaldt
  5. Godkendelse af Dagsorden
 3. Formanden årsberetning – Diskussion og godkendelse
 4. Godkendelse af det reviderede regnskab
 5. Godkendelse af budget, herunder kontingentfastsættelse
 6. Godkendelse af vedtægtændringer
 7. Valg af:
  1. Bestyrelse, herunder: formand, næstformand, kasserer, sekretær, to meninge medlemmer, arregemnetskoordinator, PR-koordinator, ruskontakt, interessegruppekontakt, SCIENCErådsrepræsentant, campusudvalgsrepræsentant og UPF formand.
  2. To foreningsrevisorer plus en supleant
  3. En redaktør for FNAT
 8. Valg af repræsentanter for kollegiale organer:
  1. Valg til studienævn plus supleanter
   1. Studienævn for Biologi og Husdyrvidenskab
   2. Studienævn for Geovidenskab og Planlægning
   3. Studienævn for Naturressourcer og Miljø
   4. SUND veterinærstudienævn (VSN)
  2. Valg til undervisningsudvalg
   1. Institut for Geovidenskab og naturforvaltning (IGN)
   2. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO)
   3. Institut for Produktionsdyr og Heste (IPH)
   4. Institut for klinisk veterinær- og husdyrvidenskab (IKVH)
   5. Institut for Veterinær sygdomsbiologi (IVS)
   6. Kemisk institut (KIKU)
   7. Institut for Plante- og Miljøvidenskab (PLEN)
   8. Matematisk institut (observatør)
  3. Valg til institutråd
   1. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO)
   2. Institut for Geovidenskab og naturforvaltning (IGN)
   3. Institut for Plante- og Miljøvidenskab (PLEN)
 9. Valg af repræsentanter til fagkyndige råd/tværfaglige udvalg:
  1. Husdyrvidenskab – bachelor
  2. Animal Science – kandidat
 10. Valg af repræsentanter til udvalgende:
  1. Science undervisningspris
  2. SCIENCEpuljen
 11. JA’s Studentrerepræsentation (3 rep. for 1. år)
 12. Andre repræsentanter:
  1. 1. rep. i Bestyrelsen for Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi for 1 år
  2. 1. rep. i Bestyrelsen for Center for Skov og Landskab for 1 år
  3.  1. rep. i Dansk Forstkandidatforening for 2 år + suppleant
  4. 1 rep. i Dansk Agronomforening for 1 år + suppleant
  5. 1 rep. I Dansk Hortonomforening for 1 år + suppleant
  6. 1 rep. i Rådgivende Udvalg for Skov og Naturressourcer
  7. 1 rep. i Rådgivende Udvalg for Planlægning og Friluftsliv
   1. Uddannelsesrådet for Veterinærmedicin og Husdyrsvidenskab på SUND (1 fra husdyr/animal science)
 13. Behandling af indkommende forslag
 14. Evt.
 15. Opmærksomheden henledes på vedtægterne § 5, stk. 5 hvorefter forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indleveres skriftlig til bestyrelsen senest 7 dage før afholdelse af generalforsamling, hvorefter det offentliggøres. Vedtægtsændringsforslag kan kun stilles af medlemmer af FN. Ligeledes skal andre punkter som ønskes optaget på dagsordenen være bestyrelsen i hænde syv dage før generalforsamlingen.
Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Rejselegat ansøgning

Har du været på udveksling og er nu vendt hjem til Frederiksberg Campus igen? Er du tilmed FN medlem? Så er det nu du skal skal søge om FN’s rejselegat.

Næste ansøgningsfrist er d. 21 april.

Du kan læse meget mere her

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

medlemsundersøgelsen er slut!

Tusind tak for jeres deltagelse i vores medledmsundersøgelse. Vi er utroligt glade for at så mange af jer har taget jer tid til at besvare undersøgelsen. Der er mange konstruktive og brugbare besvarelser, der vil blive taget op i bestyrelsen og anvendt i vores videre arbejde.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

FN’s Store Medlemsundersøgelse

I FN vil vi rigtig gerne vide hvad du som medlem synes om dit medlemsskab. Kan du drage fordel af det? for du det ud af det som du mener du bør? har du en gode ide?

Ved at besvare undersøgelsen er du med til at sætte dit personlige præ på FN i fremtiden.

Jeg vil gerne deltage

På forhånd tusind tak for din deltagelse
– Bestyrelsen

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Så er Bestyrelsens visioner 16/17 klar!

(for english see below)

Så er visionerne for Bestyrelsen 16/17 klar og parat til at blive udlevet i dette bestyrelsesår!

FN’s visioner:

 • Øge promoveringen af FN på de elektroniske/sociale medier, for at synliggøre FN som forening for de studerende på Campus. Især fokus på at nå ud til alle studerende på alle årgange. Dette gøres gennem platformene; FN’s hjemmeside, Instagram, Facebook og Snapchat.
 • Øge interessen og fordelene ved at sidde som FN-studerende i de studenterpolitiske organer med tilknytning til Københavns Universitet.
 • Øge tilknytningen af medlemmer til interessegrupperne (både de internationale og nationale), herunder gøre interessegrupperne og deres arrangementer mere synlige og lettere tilgængelige på de elektroniske/sociale medier for FN’s medlemmer.

kat_01

——————————————————————————————————

The visions of the Board of 16/17 is now ready!

The visions are:

 • Increase the promotion of FN on the electronic/social medias, to make FN more visible for FN-students on campus. Especially focus on reaching out to students on all levels (BSc and MSc).  This is done through the platforms; FN website, Instagram, Facebook and Snapchat.
 • Increase the interest and benefits to be a representative in the student political bodies associated with the University of Copenhagen.
 • Increase the affiliation of members of Interest Groups (both international and national), including making Interest Groups and their events more visible and more accessible to the electronic/social media for FN-members

 

Udgivet i Bestyrelsen, FNAT, FNIS, Havebrugsgruppen, Husdyrbrugsgruppen, Miljøvidenskabsgruppen, Natur- & Samfundsgruppen, Planteavlsgruppen, Uddannelsespolitisk Forum, Økonomigruppen | Kommentarer slået fra

Glade jul, dejlige jul..

Så er vi nået den tid på året hvor kalenderen viser december. Så nu skal der julehygges!

Hos FN’s juler vi amok til åbent kontor, men vi holder også nogle arrangementer i julens tegn!

08/12-16 er der Julebanko og 10/12-16 afholdes der Julefrokost.

Vi glæder os til at se jer.
Nisse hilsner fra FN

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Forslag til vedtægtsændringer til GF d. 7/10-2016

Så er bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer offentlig tilgængelig for alle!

Har du andre forslag til vedtægsændringer, bedes du sende dem til bestyrelsen senest d. 30. september. OBS: det er kun FN-medlemmer der kan komme med forslag til vedtægtsændringerne!

Vi ses d. 7. oktober til Generalforsamling!  

Udgivet i Bestyrelsen, Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Generalforsamling d. 7. oktober!!!

13394131_786982858070375_8534814669452328812_n

D. 7. oktober kl. 12.30 afholder Foreningen af Naturressourcestuderende (FN) generalforsamling!

Det vil i traditionens tro være GRATIS (!!!) sandwich, øl, sodavand, slik, snack og alle mulige lækre merchandise fra JA.

Det er også ved generalforsamlingen, at der vælges den nye bestyrelse, så går du og overvejer en bestyrelsespost, så er det til Generalforsamlingen, at du skal stille op.

Eventet kan findes her.

————————————————————-

The 7th of October at 12.30pm will Foreningen af Naturressourcestuderende (FN) be hosting the annual General Assembly.

As always there will be free (!!!) sandwich, beers, soda, snacks and all lovely merchandise from JA.

More info is available here

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Velkommen til det nye skoleår 16/17! ***Welcome all new student of year 16/17!

***for English see below***

Til alle nye studerende: Kæmpe stort tillykke med optagelse på dit nye studie,

og til alle de ‘gamle’ studerende: Velkommen tilbage efter en velfortjent sommerferie!

Os i FN håber at I alle er super-klar til et nyt skoleår, og vil i den forbindelse informere jer om to SUPER-vigtige arrangementer, som afholdes de kommende to måneder:

- Fredag d. 30. september spækker FNIS op med årets Interesseløb, som vil blive efterfulgt af en lækker middag for alle FN’s medlemmer! Det koster gratis at være med til interesseløbet, og det koster en sølle 50’er at deltage ved middagen!
Mere om arrangementet kan findes her: https://www.facebook.com/events/665562033600421/

- I traditionen tro vil FN afholde Generalforsamling den første fredag i oktober, nemlig d. 7. oktober! Der vil være kolde (gratis) øl til ganen, (gratis) Sandwhich og en masse JA-merchandise! Mere om eventet kan findes på facebook: https://www.facebook.com/events/996494133791231/

Vi håber at se så mange af jer som muligt!

———————————
To all new International and Exchange Students we welcome you all and hope that you have had a great summer with a lot of good and new memories!

Us in FN would like to inform you about two major events that will be held the coming two months:

- the 30th of september: Interesseløbet! It is free to participate in the “Interesseløbet” whereas the following dinner (with cheap bar prices) will cost 50 DKK for all FN members. more info about the event: https://www.facebook.com/events/665562033600421/

- the 7th of october: The anually General Assembly of FN will be held! It is here where the new Board will be voted in, and for all participating the Assemmbly there will be free beer and sandwhich, and a lot of JA Merchandice! More about the event: https://www.facebook.com/events/996494133791231/

We hope to see at any of you as possible!

Udgivet i Bestyrelsen, FNAT, FNIS, Havebrugsgruppen, Husdyrbrugsgruppen, JA, Miljøvidenskabsgruppen, Natur- & Samfundsgruppen, Planteavlsgruppen, Rustur, Økonomigruppen | Kommentarer slået fra