FN’s Rejselegat

Har du været på udveksling og er kommet hjem igen? Kunne du godt bruge lidt hjælp til at dække alle de udgifter du har haft i forbindelse med dit ophold? Hvis du kan svare Ja til begge dele, så har du mulighed for at søge FN’s Rejselegat som bliver uddelt to gange årligt til de af FN’s medlemmer der har været seje nok til at tage på udlandseventyr!

Fristen for indsendelse af rejselegat er d. 18 Maj 2018. For ansøgnings blanket og retningslinjer, læs her.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

20% rabat på årskort til Zoo

Som studerende på Frederiksberg Campus KU, har man nærmest København Zoo lige i baghaven. FN har derfor indgået en aftale med ZOO omkring  20% rabat på voksenårskort*

Tilbudet gælder i perioden 15.01.18-10.02.18.

For at anvende tilbudet skal du blot sende en mail til FNzoo@outlook.dk, hvor du oplyser dit navn og medlemsnummer. Mailen skal være sendt inden d. 10.02.18 kl 12.

Loeve

*Tilbudet gælder kun nytegning af årskort, du kan derfor ikke anvende tilbudet til at fornye et eksisterende årskort.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

FNIS har brug for DIG!

fnis jul

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

FN har brug for DIG!

Både FN og dine studiekammerater har brug for at blive hørt i de forskellige instanser her på Universitetet. Det er derfor yderst vigtigt at der sider studentrerepræsentater i de forskelige udvalg, råd og nævn.

Så synes du at det er vigtigt at være arregeneret i dit studie, så har du nu chancen for at bidrage! Lige nu mangler vi nemlig ind til flere studenterrepræsentanter til at tage over for de foregående ved årsskiftet. Men du skal allerede slå til nu, for posterne opstilles nemlig til KU valget, hvor den endelige indvælgelse af studenterrepræsentanter sker.

Dem der er aktuelle lige nu er:

Studienævn for Geovidenskab og Planlægning. 
– Her er der tale om 2 poster der skal besættes af Nature management + 1 suppleant, samt èn post til en studerende fra Climate Change.

Studienævn for Naturressourcer, Miljø og Husdyr
– Her er der tale om èn post til en Husdyrvidenskabsstuderende, samt èn post til en studerende der læser Environmental Science. Her ud over er der en plads som suppleant der kan besættes af en af overnævnte uddannelse, samt Bacheloren i Naturresourcer eller Jordbrugsøkonomi.

Lyder dette spændende kan i kontakte Heidi Mathiessen på khf611@alumni.ku.dk

Tak for opmærksomheden!

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Generalforsamling d. 6 oktober 2017

Nu ringer det ind til FN’s Årlige general forsamling! Vi glæder os helt umenneskeligt meget til at se alle vores dejlige medlemmer til denne fest dag!

Som altid vil der være forplejning (sandwich + øl) til alle fremmødte. Det er også til generalforsamlingen at du som nyt medlem har mulighed for at få udleveret til nye rygsæk.

Det er også til generalforsamlingen at du har mulighed for at stille op til FN’s bestyrelse, studienævn, undervisningsudvalg eller institutråd.
Har du ikke mulighed på dagen, men ønsker at stille op til en af overnævnte, skal ud udfylde en fuldmagt.

Dagsorden for generalforsamlingen 2017

 1. Valg af dirigent
 2. Formalia
  1. Valg af to referenter
  2. Valg af to stemmetællere
  3. Godkendelse af referat fra sidste ordinære generalforsamling
  4. Konstatering, hvorvidt generalforsamlingen er lovligt indkaldt
  5. Godkendelse af Dagsorden
 3. Formanden årsberetning – Diskussion og godkendelse
 4. Godkendelse af det reviderede regnskab
 5. Godkendelse af budget, herunder kontingentfastsættelse
 6. Godkendelse af vedtægtændringer
 7. Valg af:
  1. Bestyrelse, herunder: formand, næstformand, kasserer, sekretær, to meninge medlemmer, arregemnetskoordinator, PR-koordinator, ruskontakt, interessegruppekontakt, SCIENCErådsrepræsentant, campusudvalgsrepræsentant og UPF formand.
  2. To foreningsrevisorer plus en supleant
  3. En redaktør for FNAT
 8. Valg af repræsentanter for kollegiale organer:
  1. Valg til studienævn plus supleanter
   1. Studienævn for Biologi og Husdyrvidenskab
   2. Studienævn for Geovidenskab og Planlægning
   3. Studienævn for Naturressourcer og Miljø
   4. SUND veterinærstudienævn (VSN)
  2. Valg til undervisningsudvalg
   1. Institut for Geovidenskab og naturforvaltning (IGN)
   2. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO)
   3. Institut for Produktionsdyr og Heste (IPH)
   4. Institut for klinisk veterinær- og husdyrvidenskab (IKVH)
   5. Institut for Veterinær sygdomsbiologi (IVS)
   6. Kemisk institut (KIKU)
   7. Institut for Plante- og Miljøvidenskab (PLEN)
   8. Matematisk institut (observatør)
  3. Valg til institutråd
   1. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO)
   2. Institut for Geovidenskab og naturforvaltning (IGN)
   3. Institut for Plante- og Miljøvidenskab (PLEN)
 9. Valg af repræsentanter til fagkyndige råd/tværfaglige udvalg:
  1. Husdyrvidenskab – bachelor
  2. Animal Science – kandidat
 10. Valg af repræsentanter til udvalgende:
  1. Science undervisningspris
  2. SCIENCEpuljen
 11. JA’s Studentrerepræsentation (3 rep. for 1. år)
 12. Andre repræsentanter:
  1. 1. rep. i Bestyrelsen for Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi for 1 år
  2. 1. rep. i Bestyrelsen for Center for Skov og Landskab for 1 år
  3.  1. rep. i Dansk Forstkandidatforening for 2 år + suppleant
  4. 1 rep. i Dansk Agronomforening for 1 år + suppleant
  5. 1 rep. I Dansk Hortonomforening for 1 år + suppleant
  6. 1 rep. i Rådgivende Udvalg for Skov og Naturressourcer
  7. 1 rep. i Rådgivende Udvalg for Planlægning og Friluftsliv
   1. Uddannelsesrådet for Veterinærmedicin og Husdyrsvidenskab på SUND (1 fra husdyr/animal science)
 13. Behandling af indkommende forslag
 14. Evt.
 15. Opmærksomheden henledes på vedtægterne § 5, stk. 5 hvorefter forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indleveres skriftlig til bestyrelsen senest 7 dage før afholdelse af generalforsamling, hvorefter det offentliggøres. Vedtægtsændringsforslag kan kun stilles af medlemmer af FN. Ligeledes skal andre punkter som ønskes optaget på dagsordenen være bestyrelsen i hænde syv dage før generalforsamlingen.
Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Rejselegat ansøgning

Har du været på udveksling og er nu vendt hjem til Frederiksberg Campus igen? Er du tilmed FN medlem? Så er det nu du skal skal søge om FN’s rejselegat.

Næste ansøgningsfrist er d. 21 april.

Du kan læse meget mere her

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

medlemsundersøgelsen er slut!

Tusind tak for jeres deltagelse i vores medledmsundersøgelse. Vi er utroligt glade for at så mange af jer har taget jer tid til at besvare undersøgelsen. Der er mange konstruktive og brugbare besvarelser, der vil blive taget op i bestyrelsen og anvendt i vores videre arbejde.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

FN’s Store Medlemsundersøgelse

I FN vil vi rigtig gerne vide hvad du som medlem synes om dit medlemsskab. Kan du drage fordel af det? for du det ud af det som du mener du bør? har du en gode ide?

Ved at besvare undersøgelsen er du med til at sætte dit personlige præ på FN i fremtiden.

Jeg vil gerne deltage

På forhånd tusind tak for din deltagelse
– Bestyrelsen

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Så er Bestyrelsens visioner 16/17 klar!

(for english see below)

Så er visionerne for Bestyrelsen 16/17 klar og parat til at blive udlevet i dette bestyrelsesår!

FN’s visioner:

 • Øge promoveringen af FN på de elektroniske/sociale medier, for at synliggøre FN som forening for de studerende på Campus. Især fokus på at nå ud til alle studerende på alle årgange. Dette gøres gennem platformene; FN’s hjemmeside, Instagram, Facebook og Snapchat.
 • Øge interessen og fordelene ved at sidde som FN-studerende i de studenterpolitiske organer med tilknytning til Københavns Universitet.
 • Øge tilknytningen af medlemmer til interessegrupperne (både de internationale og nationale), herunder gøre interessegrupperne og deres arrangementer mere synlige og lettere tilgængelige på de elektroniske/sociale medier for FN’s medlemmer.

kat_01

——————————————————————————————————

The visions of the Board of 16/17 is now ready!

The visions are:

 • Increase the promotion of FN on the electronic/social medias, to make FN more visible for FN-students on campus. Especially focus on reaching out to students on all levels (BSc and MSc).  This is done through the platforms; FN website, Instagram, Facebook and Snapchat.
 • Increase the interest and benefits to be a representative in the student political bodies associated with the University of Copenhagen.
 • Increase the affiliation of members of Interest Groups (both international and national), including making Interest Groups and their events more visible and more accessible to the electronic/social media for FN-members

 

Udgivet i Bestyrelsen, FNAT, FNIS, Havebrugsgruppen, Husdyrbrugsgruppen, Miljøvidenskabsgruppen, Natur- & Samfundsgruppen, Planteavlsgruppen, Uddannelsespolitisk Forum, Økonomigruppen | Kommentarer slået fra

Glade jul, dejlige jul..

Så er vi nået den tid på året hvor kalenderen viser december. Så nu skal der julehygges!

Hos FN’s juler vi amok til åbent kontor, men vi holder også nogle arrangementer i julens tegn!

08/12-16 er der Julebanko og 10/12-16 afholdes der Julefrokost.

Vi glæder os til at se jer.
Nisse hilsner fra FN

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra